شما اینجا هستید

کارگاه های آموزشی

بازگشت به صفحه اصلی

طراحی سامانه اسمز معکوس به وسیله نرم افزار ROSA
بررسي موردی: تصفيه و بازيافت بلو دان برجهاي خنك كننده

مدرس : كريم قاسمي پناه دكتراي مهندسي محيط زيست، عضو هيات علمي و مدير گروه تصفيه و بازيافت آب پرديس انرژي و محيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت

زمان برگزاری : شنبه اول تيرماه 1398

پایش و پاکسازی زیستی آلودگی هیدروکربنی در آبهای زیرزمینی

مدرس : سیدمحمد مهدی دستغیب دكتراي بيوتكنولوژي- گرايش ميكروبي، مسئول طرح پرديس انرژي و محيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت

زمان برگزاری : یک شنبه دوم تيرماه 1398

کارگاه ارائه مفاهیم شورورزی و گزارش فعالیتهای طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی

مدرسین : جواد امینی، مجتبی پورمقدم، اردوان آذری، مهدی یزدان پناه

زمان برگزاری : سه شنبه چهارم تيرماه 1398