شما اینجا هستید

تصویب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی

تصویب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی
تصویب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی

مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو، از تصویب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان خراسان رضوی خبر داد.

بنفشه زهرایی افزود:

برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی پس از دو سال همکاری بین نهادها و ذی‌نفعان آب در استان خراسان رضوی و ۱۰ ماه بررسی و اصلاح توسط دستگاه‌های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، در سیزدهمین جلسه کارگروه در هجدهم آبان‌ماه مصوب شد.

وی ادامه داد:

بر اساس این برنامه‌، با افزایش بهره‌وری آب و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی، در گام اول تا افق ۱۴۰۵ میزان کسری مخازن آب زیرزمینی این استان صفر خواهد شد و در گام دوم، میزان مصارف آب استان تا آب قابل برنامه‌ریزی ابلاغی وزارت نیرو کاهش خواهد یافت.

دسته بندی: