شما اینجا هستید

بررسی سوابق مدیریتی نظام تخصیص آب در کمیسیون کشاورزی

بررسی سوابق مدیریتی نظام تخصیص آب در کمیسیون کشاورزی
بررسی سوابق مدیریتی نظام تخصیص آب در کمیسیون کشاورزی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از بررسی سوابق مدیریتی نظام تخصیص آب در کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد.

«علی ابراهیمی» سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:

وزارت نیرو در جلسه امروز کمیسیون گزارشی در مورد نظام تخصیص آب و سوابق مدیریتی آن ارائه کرد. نمایندگان جهاد کشاورزی هم در جلسه امروز حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه وقت جلسه امروز کمیسیون بیشتر ارائه نظارت کارشناسی گذشت، تاکید کرد:

در واقع مقایسه و بررسی نسبتا خوبی در جلسه امروز کمیسیون صورت گرفت تا اگر مجلس می‌خواست در این زمینه قانون‌نویسی کند، کمیسیون آمادگی خوبی داشته باشد.

نماینده مردم شازند در مجلس در پایان در مورد ضرورت این بررسی گفت:

محدودیت منابع آب تجدید شونده و تقاضای روزافزون برای آب در بخش‌های مختلف مصرف، اهمیت و حساسیت منابع آب را افزایش داده است. تجربه کشورهای مختلف در مدیریت منابع آب نشان می‌دهد که اعمال مدیریت صحیح بر منابع آب به میزان زیادی محدودیت‌های ناشی از کمبود منابع آب را تعدیل می‌کند.

دسته بندی: