شما اینجا هستید

کتاب بهره وری آب كشاورزی

کتاب بهره وری آب كشاورزی
کتاب بهره وری آب كشاورزی

گروه کاری: گروه كار سامانه‌های آبياری در مزرعه
نام نویسندگان: مهرزاد احسانی، هومن خالدی
انتشارات: كميته ملی آبياری و زهكشی ايران
تعداد صفحات: ۱۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
کد کتاب: ۰۸۲
موضوع کتاب: بهره‌وری آب كشاورزی

دسته بندی: