شما اینجا هستید

خلاصه مذاکرات نشست هم اندیشی بحران آب زیرزمینی، چالشها و راهكارها

خلاصه مذاکرات نشست هم اندیشی بحران آب زیرزمینی، چالشها و راهكارها

شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۵ شهریور ۱۳۹۵