شما اینجا هستید

میزان اثر‌بخشی طرح‌های تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی و احیای دریاچه ارومیه

میزان اثر‌بخشی طرح‌های تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی و احیای دریاچه ارومیه

مصاحبه با دکتر علی باقری- عضو هیئت‌ علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس