شما اینجا هستید

فیلم‌ها و انیمیشن‌ها

علت شور شدن آبهای زیرزمینی چیست؟ آیا راهی برای توقف این امر وجود دارد؟

چاه آرتزین چیست؟

علت تشکیل فروچاله‌های چیست؟

منابع آب زیرزمینی چگونه تشکیل می‌شود؟

چرخه آب چیست؟

برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی چه اثرات مخربی بر چرخه طبیعی آب در طبیعت خواهد داشت؟

چرا مصرف بی‌رویه منابع آب زیرزمینی باعث افزایش هزینه‌های کشاورزان می‌شود؟