ظرفیت‌های گردشگری آبی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

ظرفیت‌های گردشگری آبی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

معرفی شرکت:

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در سال 1368 تأسیس گردید. رسالت اصلی این شرکت بالفعل نمودن بخش قابل توجهی از پتانسیل های کشور در زمینه انرژی برق آبی و توسعه تأسیسات ذخیره و انتقال آب می‌باشد.

در راستای تحقق ماموریت مذکور هدف از تشکیل شرکت عبارت است از: 

ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌ها و پروژه های تأمین و انتقال آب و تولید انرژی برق‌آبی شامل نیروگاه های برق آبی و تأسیسات تلمبه ذخیره‌ای و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه‌های مذکور "

شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می‌شود. این شرکت از هر لحاظ استقلال مالی داشته و منحصراً تابع مقررات اساسنامه خود می‌باشند. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یکی از زیر مجموعه‌های شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب محسوب شده و کلیه سهام آن متعلق به دولت می‌باشد.

فرصت های سرمایه گذاری:
فایل های مرتبط:
آخرین فراخوان ها: