ظرفیت‌های گردشگری آبی استان سمنان

ظرفیت‌های گردشگری آبی استان سمنان

فراخوانها: ۲ مورد
فرصتهای سرمایه‌گذاری: ۲ مورد
مراکز فعال گردشگری آبی: ۰ مورد
معرفی استان:

استان سمنان در دامنه‌های جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده است و ارتفاع استان از شمال به جنوب کاسته و به دشت کویر ختم مي گردد. اين استان با وسعتي حدود ۹۶۰۰۰ کيلومترمربع، ششمين استان وسيع كشور است.
استان سمنان از جانب شمال به استان مازندران، از جنوب به استان اصفهان، از مشرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران ارتباط دارد.
همجواری با رشته کوه‌های البرز و زمین‌هاي هموار کوير شرايط اقليمي متنوعي براي اين استان بوجود آورده است. بطوري‌که قسمت جنوبي آب و هوايي گرم و خشك؛ نواحي مركزي، معتدل ، قسمت شمال شرقي آب و هوايي سرد و خشك و قسمت شمالي استان نسبتاً سرد است. اين تنوع آب و هوايي پوشش گياهي متنوعي را نيز در اين استان به وجود آورده است. مرکز این استان شهر سمنان و دارای هشت شهرستان شامل سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، ميامي و آرادان و سرخه است. 

به علت موقعیت خاص جغرافیایي استان سمنان و همجواري آن با رشته کوههاي البرز و زمينهاي هموار کوير هر قسمت از اين استان داراي شرايط اقليمي متنوعي مي باشند. بطوريکه قسمت جنوبي آب و هوايي گرم و خشك، نواحي مركزي معتدل، قسمت شمال شرقي آب و هوايي سرد و خشك و قسمت شمالي نسبتاً سرد است. اين تونع آب و هوايي پوشش گياهي متنوعي را نيز در اين استان به وجود آورده است. به طوريكه در قسمت جنوب گونه هاي كويري و بياباني و در بخش مياني استان گونه هاي نيمه بياباني و در بخش شمالي گونه هاي سردسير و جنگلي را مي توان مشاهده نمود. 

فرصت های سرمایه گذاری:
فایل های مرتبط:
جاذبه های گردشگری استان:
آخرین فراخوان ها: