ظرفیت‌های گردشگری آبی استان مازندران

ظرفیت‌های گردشگری آبی استان مازندران

فراخوانها: ۱ مورد
ظرفیتهای شناسایی شده: ۸ مورد
ظرفیت های فعال گردشگری آبی: ۱ مورد
معرفی استان:

مازندران با قرار گرفتن در ساحل جنوبی بزرگترین دریاچه جهان به نام دریای مازندران و همجواری با چهار کشور ساحلی این دریا یعنی ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان از یک سو و واقع شدن در شمال کلان‌شهر تهران (پایتخت ایران) از سوی دیگر، از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار است.

فایل های مرتبط:
جاذبه های گردشگری استان:
آخرین فراخوان ها: