ظرفیت های گردشگری آب در استان ها

در این بخش تلاش شده است ظرفیتهای گردشگری آب در استانهای مختلف که مستعد توسعه و سرمایه‌گذاری هستند معرفی گردند. محتوای این بخش با تعامل کارشناسان، صاحبنظران و مطلعین محلی از طریق ارتباط با سایت، قابل اصلاح و تکمیل است.

اطلاعات استان ها

برای مشاهده مشخصات هر استان روی نقشه کلیک کنید.

اطلاعات شرکت ها

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران


جهت ارسال اطلاعات و مستندات ظرفیتهای گردشگری آب استانها از طریق دو راه ارتباطی زیر اقدام فرمایید

nourbakhsh@sharif.edu
09202060552