شما اینجا هستید

جنگل های هیرکانی؛ ۴۰ میلیون سال قدمت و زیبایی

جنگل های هیرکانی؛ ۴۰ میلیون سال قدمت و زیبایی

جنگل های هیرکانی؛ ۴۰ میلیون سال قدمت و زیبایی

جنگل های هیرکانی در شمال ایران، در طول ساحل جنوبی دریای خزر و نیمرخ شمالی رشته کوه‌های البرز واقع شده‌اند.

این جنگل پهن برگ درختان در طول ۸۵۰ کیلومتر خط ساحلی خزر کشیده شده و بین ۲۵ تا پنجاه میلیون سال قدمت دارد، در آن زمان بیشتر مناطق معتدل شمالی را این جنگل‌ها پوشانده بود. در عصر یخبندان کواترنری این جنگل‌ها کوچکتر شدند اما بعد با پایان عصر یخبندان دوباره گسترش یافتند.

مطالب مرتبط:

این جنگل‌ها از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی هستند. بیش از ۳۲۰۰ گونه گیاهی. با اینکه حدود هفت درصد خاک ایران را می‌پوشانند اما ۴۴ درصد آوندداران شناخته شده در ایران در این جنگل‌ها هستند. تا کنون ۵۸ گونه پرنده و ۵۸ گونه پستاندار از جمله یوزپلنگ معروف ایران در این جنگل‌ها شناسایی شده‌اند.

فیلمبرداری و تدوین: بنیامین والهی