شما اینجا هستید

فراخوان سرمایه گذاری سد مروک استان لرستان-نوبت دوم

فراخوان سرمایه گذاری سد مروک استان لرستان-نوبت دوم

مراحل فراخوان: 
اعلام فراخوان
دریافت اطلاعات متقاضیان
بررسی صلاحیت‌ها
انتخاب سرمایه گذار
عقد قرارداد
نوع کاربری: 
سد

موضوع:  شناسایی و جذب سرمایه گذار سد مروک
کد فراخوان: 1262
تاریخ درج فراخوان: 1400/04/05
مهلت فراخوان: 1400/04/05

 

شرکت آب منطقه ای لرستان در نظر دارد قسمتی از مخزن سد مروک به مقدار ۳۵ هکتار را برابر شرایط مندرج در اسناد مزایده جهت انجام فعالیت های گردشگری حداکثر برای مدت ۲۰ سال شمسی به متقاضیان واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. موضوع مزایده: اجاره ۳۵ هکتار از مخزن سد مروک به مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق برآورد کارشناس رسمی دادگستری جهت انجام فعالیت های گردشگری برای سال اول بهره برداری و در سال های بعد برابر مدل مالی افزایش خواهد یافت. بدیهی است در طول دوره ساخت و بهره برداری همزمان) که حداکثر ۲ سال خواهد بود اجاره توسط سرمایه پذیر(شرکت آب منطقه ای لرستان مشخص می شود. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ۷۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی

تاریخ توزیع اسناد: ۱۴۰۰/۳/۱۷ لغایت۱۴۰۰/۴/۵

تاریخ ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۰/۴/۱ لغایت ۱۴۰۰/۴/۵

بازگشایی پاکات: ۱۴۰۰/۴/۶

ارائه گواهی صلاحیت معتبر برای اشخاص حقیقی و آخرین تغییرات روزنامه و اساسنامه برای اشخاص حقوقی الزامی است. اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها. آدرس: استان لرستان شهرستان خرم آباد- انتهای بلوار ولیعصر(عج) - شرکت آب منطقه ای لرستان - دفتر امور قراردادها
تلفن تماس:۰۶۶۳۳۲۴۰۰۰۹
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان

 

ثبت اطلاعات سرمایه گذار

اطلاعات بیشتر
  • فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
  • انواع فایل‌های مجاز: jpg jpeg png txt doc docx pptx rar zip.