شما اینجا هستید

پکیج کامل فیلم های کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست

مدل: skall
پکیج کامل فیلم های  کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید با هدف آموزش و ظرفیت سازی
right

پکیج کامل فیلم های کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست

 کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید با هدف آموزش و ظرفیت سازی برای اولین بار در ایران در تاریخ آذر ۹۵ در دانشگاه تهران برگزار شده است.

این پکیج شامل همه ی بخش های این کنفرانس بوده و در 11 فیلم، با تخفیف ویژه ارائه می شود.

110,000 تومان