شما اینجا هستید

فیلم: سمینار "مدیریت مشارکتی آب و محیط زیست- آموزش ذینفعان"

مدل: sk11
مدیریت مشارکتی آب و محیط زیست- آموزش ذینفعان، خانه آب ایران
right

فیلم: سمینار "مدیریت مشارکتی آب و محیط زیست- آموزش ذینفعان"

 اطلاعات کلی بسته

حجم فیلم: 530 مگا بایت

مدت زمان فیلم:   1 ساعت و  4 دقیقه

نوع محتویات درون بسته: فیلم

نحوه ارسال بسته: پستی

 

15,000 تومان