شما اینجا هستید

نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی، بایسته‌ها و رهنمودها؛ چاپ اول، ۱۳۹۸

مدل: nosazi
نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی، بایسته‌ها و رهنمودها
right

نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی، بایسته‌ها و رهنمودها؛ چاپ اول، ۱۳۹۸

خلاصه برگردانی از:
Groundwater Allocation, Managing growing pressures on quantity and quality. OECD, 2017.

تهیه‌شده در:
دپارتمان آب زیرزمینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی خانه آب ایران

چاپ: اول

تاریخ تهیه: شهریور ۱۳۹۸

تعداد صفحات : ۵۰ صفحه

محتویات بسته: یک عدد DVD

حجم: ۲۸٫۸ مگابایت

18,000 تومان