شما اینجا هستید

کتاب مهندسی آب با صفحه گسترده

مدل: Chamran-Excel
right

کتاب مهندسی آب با صفحه گسترده

ناشر: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

مترجمین: دکتر محمود شفاعی بجستان و دکتر رضا عزیزی

نوبت چاپ: اول

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۴۱۲۳۲۵

 

30,000 تومان