شما اینجا هستید

فیلم نشست تخصصی انتقال آب دریای خزر، فرصت ها و چالش ها

مدل: caspian
right

فیلم نشست تخصصی انتقال آب دریای خزر، فرصت ها و چالش ها

این نشست در سال 1398 در موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و با حضور جمعی از متخصصان، دانشگاهیان و فعالان آب کشور برگزار گردید.
در این نشست طرح انتقال آب از دریای خزر، ابعاد فنی، هیدرولوژیک و محیط زیستی و .. مورد بحث و نقد کارشناسان و مسئولان آب کشور قرار گرفته است.

150,000 تومان