شما اینجا هستید

فیلم کامل نشست تخصصی آمایش آب محور

مدل: amayesh
right

فیلم کامل نشست تخصصی آمایش آب محور

این نشست در سال 1397 در موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و با حضور جمعی از متخصصان، دانشگاهیان و فعالان آب کشور برگزار گردید.
در این نشست با مفاهیم آمایش آب محور ، توان اکولوژیکی سرزمین، توسعه پایدار و .. و همچنین مثالهایی در این خصوص آشنا خواهید شد.

شرکت کنندگان در این نشست ضمن نقد و بررسی مفهوم آمایش آب محور به سوالات مطروحه در این زمینه نیز پاسخ گفته اند.

180,000 تومان