شما اینجا هستید

انتقال آب

کارون یکی از شاخص‌های پایداری زاگرس مرکزی است که بهره‌برداری بی‌رویه از آب آن علاوه‌بر اینکه جنگل‌های بلوط زاگرس مرکزی را خشک می‌کند، بر کیفیت آب خلیج فارس و اقتصاد و معیشت مردم استان‌های مجاور این دریا هم تأثیر خواهد داشت.
روز برگزاری: 
25 آبان 1395