شما اینجا هستید

برف

در زمان بارش برف اغلب نمک در ایمنی از جاده ها استفاده می‌شود، اما این نمک می‌تواند اثرات منفی جدی بر اکوسیستم‌های آبی بر جا بگذارد. برخی محققان در سراسر جهان به دنبال راه حل‌های جایگزین برای نمک هستند که ایمن و دوست‌دار محیط‌ زیست باشد.
روز برگزاری: 
25 آبان 1398