شما اینجا هستید

همایش

روز برگزاری: 
25 آبان 1398
3 روز
مکان برگزاری: 
شهر سبزوار
برگزارکننده: 
دانشگاه حکیم سبزواری
روز برگزاری: 
17 آذر 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر تهران
برگزارکننده: 
پارک علم و فناوری خوزستان
روز برگزاری: 
17 آذر 1398
1 روز
برگزارکننده: 
پارک علم و فناوری خوزستان
روز برگزاری: 
11 تير 1399
2 روز
مکان برگزاری: 
شهر کرمانشاه
برگزارکننده: 
دانشگاه رازی
روز برگزاری: 
20 فروردين 1399
مکان برگزاری: 
شهر تهران
برگزارکننده: 
انجمن افق نوین علم و فناوری
روز برگزاری: 
28 بهمن 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر همدان
برگزارکننده: 
دبیرخانه دائمی کنفرانس
نشست همکاری‌های منطقه‌ای و جنوب -جنوب در زمینه مدیریت ریسک سیل با حضور یکصد محقق با هدف شبکه‌سازی مدیریت سیل با محوریت ایران آغاز به کار کرد.
روز برگزاری: 
9 دى 2019
روز برگزاری: 
2 آبان 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شیراز
برگزارکننده: 
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
روز برگزاری: 
28 آبان 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر سبزوار
برگزارکننده: 
دانشگاه حکیم سبزواری
روز برگزاری: 
30 مهر 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر منچستر
برگزارکننده: 
آکادمی بین‌المللی علوم ایرلند