شما اینجا هستید

همایش

هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران با محور اصلی مدیریت سیل برگزار شد.
روز برگزاری: 
20 بهمن 1398
روز برگزاری: 
31 شهريور 1399
مکان برگزاری: 
شهر سیدنی
برگزارکننده: 
ICID
روز برگزاری: 
13 بهمن 1398
1 روز
برگزارکننده: 
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
روز برگزاری: 
8 خرداد 1399
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر ساری
برگزارکننده: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روز برگزاری: 
16 بهمن 1398
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشکده عمران، دانشگاه تهران
برگزارکننده: 
انجمن هیدرولیک ایران
روز برگزاری: 
15 ارديبهشت 1399
مکان برگزاری: 
شهر تهران
برگزارکننده: 
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
روز برگزاری: 
27 آذر 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
برگزارکننده: 
کانون محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
همزمان با «گردهمایی فناورانه سازمان‌ها، صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست»؛ ۱۰ تفاهم‌نامه و ۲ قرارداد همکاری میان بازیگران این زیست بوم امضا شد.
روز برگزاری: 
10 مرداد 3262
مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو محققان، کنشگران و علاقمندان به حوزه آب و انرژی برای شرکت در سلسله نشست «گفتگوهای آب و برق» فراخوان داد.
روز برگزاری: 
21 ارديبهشت 2641
روز برگزاری: 
19 آذر 1398
3 روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
دانشگاه شیراز و دانشگاه مراغه