شما اینجا هستید

همایش

روز برگزاری: 
9 آذر 1400
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه تهران
برگزارکننده: 
انجمن آب و فاضلاب تهران
روز برگزاری: 
5 آبان 1400
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
برگزارکننده: 
انجمن هیدرولیک ایران
هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران با محور اصلی مدیریت سیل برگزار شد.
روز برگزاری: 
20 بهمن 1398
روز برگزاری: 
31 شهريور 1399
مکان برگزاری: 
شهر سیدنی
برگزارکننده: 
ICID
روز برگزاری: 
13 بهمن 1398
1 روز
برگزارکننده: 
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
روز برگزاری: 
8 خرداد 1399
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر ساری
برگزارکننده: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روز برگزاری: 
16 بهمن 1398
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشکده عمران، دانشگاه تهران
برگزارکننده: 
انجمن هیدرولیک ایران
روز برگزاری: 
15 ارديبهشت 1399
مکان برگزاری: 
شهر تهران
برگزارکننده: 
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
روز برگزاری: 
27 آذر 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
برگزارکننده: 
کانون محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
همزمان با «گردهمایی فناورانه سازمان‌ها، صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست»؛ ۱۰ تفاهم‌نامه و ۲ قرارداد همکاری میان بازیگران این زیست بوم امضا شد.
روز برگزاری: 
10 مرداد 3262