شما اینجا هستید

بحران آب

در دهه 40 نیز در سیستان و بلوچستان مهاجرت‌های گسترده‌ای را به گرگان شاهد بوده‌ایم، اکنون نیز در خراسان جنوبی، کرمان، فارس و اصفهان این واقعه در حال رخ دادن است که لزوم توجه و برنامه ریزی را با توجه به اولویت و وخامت اوضاع می‌طلبد.
روز برگزاری: 
9 ارديبهشت 1397