شما اینجا هستید

تکنولوژی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: ضروری است مخابرات کمک‌های فنی و تبلیغاتی خود را در اختیار مجموعه‌ی مدیریت آب کشور قرار دهد.
روز برگزاری: 
28 خرداد 2018