شما اینجا هستید

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد دومین همایش ملی آب و هواشناسی ایران را برگزار می کند

 

اهداف کنفرانس:

 • ارائه آخرین و جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و یافته های علمی در حوزه آب و هواشناسی
 • فراهم نمودنفضایی جهت بحث و تبادل نظر متخصصین در رابطه با مسائل روز آب و هواشناسی ایران
 • زمینه چینی و بسترسازی برای تشکیل انجمن آب و هواشناسی ایران
 • ارائه آخرین دستاوردها در رابطه با مهمترین چالشهای محیطی ایران در حوزه آب و هواشناسی

 

 

محورهای کنفرانس:

 • تغییرات آب و هوایی در ایران(آشکارسازی، آثار و پیامدها، آسیب پذیری، کاهش آثار سو و سازگاری)
 • ایران و معاهدات بین المللی تغییرات آب و هوا (ارزیابی سیاستگذاری های مبتنی بر تغییرات آب و هوا)
 • آب و هواشناسی کاربردی(کشاورزی، حمل و نقل، معماری، پزشکی، گردشگری و ..)
 • مدلسازی آب و هوا - پیش بینی زیرفصلی، فصلی و بلندمدت
 • آب و هواشناسی و چالش های محیطی ایران "محور ویژه کنفرانس"
 • طرح نظریات جدید و نظریه پردازی در آب و هواشناسی
 • آب و هواشناسی همدید  و دینامیک (خاورمیانه و ایران)
 • مخاطرات جوی و پدیده های آب و هوایی فرین
 • آب و هواشناسی ماهواره ای
 • آب و هواشناسی شهری
 • آب و هواشناسی دیرینه
 • هیدرواقلیم

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال مقالات: 10 اسفند 1396

برگزاری همایش: 19 اردیبهشت 1397

 

دبیرخانه:

مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دبیرخانه دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی

تلفن: 05138806746

سایت همایش: اینجا کلیک کنید

 

برچسب ها: