شما اینجا هستید

سيزدهمين کارگاه (همايش) بين المللي زهکشي

سيزدهمين کارگاه (همايش) بين المللي زهکشي

سيزدهمين کارگاه (همايش) بين المللي زهکشي" که از تاريخ 14 لغايت 17 اسفندماه سال 1395 در ايران و شهر اهواز – مرکز استان خوزستان – و در کنار (کرانه) رودخانه کارون برگزار مي­گردد،

 محورهاي همايش

- اقدامات لازم برای بهبود کیفیت زه آبها

- اقدامات لازم برای کاهش حجم زه آبها

- معیارهای طراحی دوستدار محیط زیست

- بکارگیری روشهای جایگزین زهکشی

زبان ارسال مقاله انگلیسی می باشد.

تاریخ های مهم
دريافت خلاصه مقالات، 9 مهرماه 1395

اعلام نتايج داوري خلاصه مقالات، 19 مهرماه 1395

دريافت اصل مقالات، 11 آذرماه 1395

اعلام تايج داوري اصل مقالات، 12 دي ماه 1395

راه‌های ارتباط با دبیرخانه همایش

آدرس: ایران – خوزستان – اهواز – بلوار گلستان – سازمان آب و برق خوزستان

تلفن : 6133361955 (98+)

فکس : 6133361291 (98+)

صندوق پستی : 137-61335

پیامک : 2000061 (98+)

وبسایت: http://idw13.org/