شما اینجا هستید

تقويت رويکرد غيرسازه‌ای بخش آب در دولت يازدهم/ شفاف‌سازی بودجه‌ها در شرکت‌های آب منطقه‌ای

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران:

تقويت رويکرد غيرسازه‌ای بخش آب در دولت يازدهم/ شفاف‌سازی بودجه‌ها در شرکت‌های آب منطقه‌ای

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران با تاکيد بر اينکه در چهار سال اخير رويکرد غيرسازه‌اي در بخش آب تقویت شده است، گفت: امروزه در بدنه ارکان مختلف دولت موضوع آب نسبت به گذشته داراي اهميت بيشتري است.

به گزارش خانه آب ایران به نقل از پاون، مهندس "محمد حاج رسولي‌ها" همزمان با فرارسيدن هفته دولت در تشريح عملکرد اين مجموعه در دولت يازدهم در گفت‌وگویی، با تاکيد بر اينکه در چهار سال اخير رويکرد غيرسازه اي در اين مجموعه تقويت شده است، عنوان کرد:‌ يکي از شاخص‌های مهم اين رويکرد استمرار مديريت به هم پيوسته منابع آب در کشور و الزامات مرتبط با آن بوده که اين امر باعث پياده سازي و اهتمام جدي آن در دولت نيز شده است.
وي با بيان اينکه در طي اين بازه زماني تکميل طرح‌های عمراني با معيارهاي مناسب تدوين، اولويت‌بندي و مورد بازنگري قرار گرفت، ادامه داد:‌ به‌رغم کاهش شديد اعتبارات بخش آب در حوزه سازه اي، همچنان عملکرد مجموعه در زمينه احداث و تکميل سدها نسبت به گذشته نه تنها کاهش نداشته بلکه رکوردهاي خوبي را نيز به جا گذاشته‌ایم.
مشاور وزير نيرو با تاکيد بر اينکه در طي دو سال اخير مديريت سیلاب‌ها مورد توجه جدي وزارت نيرو بوده است، تصريح کرد:‌ در طي اين بازه زماني به‌رغم وجود سیلاب‌های متعدد در کشور توانسته‌ایم با يک مديريت منسجم و هدفمند خسارت محدودي داشته باشيم.
مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران به توجه ويژه دولت يازدهم بر مهار آب‌های مرزي اشاره کرد و گفت:‌ مباحث مرتبط با اين حوزه به خوبي تدوين و در بدنه دولت منعکس شد و توانستيم با برنامه‌ريزي مناسب عملکرد خوبي در اين زمينه داشته باشيم.
حاج رسولي‌ها از سامان دهي نيروهاي انساني نيز سخن به ميان آورد و افزود: ‌در طي اين مدت به لحاظ جذب نيروي جديد رکوردها و شاخص‌های بالاي را به جا گذاشته‌ایم و از تعدد روش‌های جذب نيرو نيز جلوگيري و سامان دهي خوبي در قبال مباحث مرتبط با اين بخش داشته‌ایم.
وي در تکميل اين بخش از سخنان خود، گفت: در حال حاضر نيز بستر به خوبي فراهم است و می‌توانیم هر ساله بخش زيادي از نيروهاي با سابقه اشتغال بالا را بازنشسته کرده و اقدام به جذب نيروهاي جديد و توانمند در قالب آزمون و شیوه‌های منطقي کنيم.
مشاور وزير نيرو با بيان اينکه در طي اين مدت موضوع محيط زيست و کيفيت آب و پساب مورد توجه جدي قرار گرفته است، عنوان کرد:‌ اين موضوع در گذشته به لحاظ کار حاکميتي کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت ولي امروزه کيفيت در کنار کميت نظام تصميم گيري آب مطرح است و آگاهي رساني شرکت‌های ما در اين زمينه افزايش پيدا کرده است.
 
ايستادگي جدي در برابر فشارهاي غيرمنطقي به بخش آب
حاج رسولي‌ها با تاکيد بر اينکه شرکت مديريت منابع آب ايران در طي اين مدت در برابر فشارهاي بيروني، سياسي و غيرمنطقي حوزه آب منسجم تر ايستادگي کرده است، بيان کرد: امروزه در بدنه ارکان مختلف دولت نيز موضوع آب نسبت به گذشته پررنگ تر و داراي اهميت بيشتري است.
مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران افزود: در زمينه توجه به بحث اقتصاد آب نيز امروزه در حوزه مصارف صنعت و شرب گام‌های مثبتي برداشته است و بايد فعالیت‌های مثمرثمرتري در اين بخش صورت بگيرد.
 
شفاف سازي بودجه شرکت‌هاي آب منطقه‌اي/ راه‌اندازي مديريت يکپارچه مالي
وي با اشاره به اينکه جايگاه بانوان و جوانان در بخش آب فعال‌تر شده است، خاطرنشان کرد:‌ با برنامه ريزي صورت گرفته بخش مديريت شرکت جوان تر شده و بانوان در مباحث شرکت اثرگذاري بيشتري پيدا کرده‌اند. البته بايستي سهم بانوان بسيار بيشتر از وضعيت فعلي باشد و شاهد فعالیت‌های اثربخش بيشتري براي تحقق اين مهم باشيم.
مشاور وزير نيرو با اشاره به شفاف سازي مباحث بودجه اي و مديريت مالي شرکت‌های آب منطقه اي در طي بازه زماني ياد شده، گفت:‌ در حال حاضر شرکت‌های داراي بندحسابرسي بسيار کمتر شده‌اند، بودجه مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران و شرکت‌های زيرمجموعه آن بسيار شفاف شده است و در تلاشيم تا مديريت يکپارچه مالي را در سطح کشور راه‌اندازي کنيم.