شما اینجا هستید

کاهش 6 ميليارد متر مکعبی حجم ورودی سد های خوزستان

شرکت مديريت منابع آب ايران اعلام کرد:

کاهش 6 ميليارد متر مکعبی حجم ورودی سد های خوزستان

شرکت مديريت منابع آب ايران اعلام کرد؛ حجم آب ورودی به سدهای استان خوزستان در سال آبی جاری 6 ميليارد مترمکعب کاهش داشته است.

به گزارش خانه آب ایران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون)، بر اساس آخرين آمار ثبت شده در شرکت مديريت منابع آب ايران،‌ حجم آب ورودي به سد هاي خوزستان از ابتداي سال آبي (مهرماه 95) تا 25 مردادماه جاري، 6 ميليارد متر مکعب کاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش، حجم آب ورودي به سدهاي خوزستان از ابتداي سال آبي تا 25 مرداد ماه جاري 16 ميلياردو 978 ميليون متر مکعب بود که در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته 23 ميليارد و 204 ميليون متر مکعب، 27 درصد يعني 6 ميلياردو 226 ميليون متر مکعب کاهش داشته است.
بنابراين این گزارش، حجم آب خروجي از سدهاي خوزستان در سالجاري 17 ميلياردو 230 ميليون متر مکعب بود که در مقايسه با خروجي سال گذشته به ميزان 17 ميلياردو 43 ميليون متر مکعب با يک درصد افزايش، تفاوت فاحشي نداشته است.
با توجه به اينکه حجم مخازن سدهاي 10 گانه خوزستان در سال جاري 15 ميلياردو 552 ميليون متر مکعب بوده که در مقايسه با حجم مخازن سال گذشته 17 ميليارد و 649 ميليون متر مکعب 12 درصد کاهش دارد، هم اکنون 63 درصد مخازن سدهاي خوزستان پر است.
اين گزارش حاکي از آن است که بيشترين کاهش حجم مخازن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل مربوط به سدهاي کرخه و سيمره با 45 درصد و پس از آن سدهاي دز با 29 درصد، جره با 27 درصد، کارون 4، کارون سه، شهيد عباسپور، مسجد سليمان و گتوند عليا با 15 درصد و مارون با 8 درصد بوده است.
سدهاي کارون 4، کارون سه، شهيد عباسپور، مسجد سليمان و گتوند عليا هم اکنون 7 ميلياردو 472 ميليون متر مکعب، سد دز 5 ميلياردو 263 ميليون متر مکعب، سدهاي کرخه و سيمره 3 ميلياردو 286 ميليون متر مکعب، سد مارون 870 ميليون متر مکعب و سد جره 88 ميليون متر مکعب آب دارند.

منبع