شما اینجا هستید

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

محورهای همایش :

 • محیط زیست :
 • محیط زیست انسانی:
 • مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
 • اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
 • گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
 • آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
 • استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست
 • مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
 • مدیریت پسماند و بازیافت
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
 • محیط زیست طبیعی:
 • تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده 
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
 • مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیکی
 • مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 • مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
 • سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
 • مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
 • روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی
 • انرژی :
 • انرژي هاي تجديد ناپذير  (نفت، گاز، زغال سنگ و ...
 • انرژي هاي تجديد پذیر  (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و...
 • مدیریت بهینه انرژی
 • مديريت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
 • آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
 • فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژی ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی
 • سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
 • منابع طبیعی پایدار :
 • جنگل و مرتع :
 • علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
 • روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
 • سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
 • جنگل ها و مراتع و توسعه پایدار
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک :
 • آبخیزداری و استحصال آب باران
 • مدیریت منابع آب و خاک
 • آبیاری و زهکشی
 • آبخیزداری ، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار
 • بیابان و بیابان زدایی :
 • ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
 • فرسایش بادی و ریز گردها
 • عملیات مالچ پاشی و کاشت درختان مقاوم
 • بیابانزدایی و توسعه پایدار
 • تولیدات گیاهی و علوم باغبانی :
 • تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
 • علوم تکنولوژی نهال و بذر
 • گیاهشناسی و گیاهان دارویی
 • تولیدات گیاهی، باغبانی و توسعه پایدار