شما اینجا هستید

بنیاد آب ایرانیان در خصوص وضع فوق العاده آب در کشور بیانیه منتشر کرد

بنیاد آب ایرانیان در خصوص وضع فوق العاده آب در کشور بیانیه منتشر کرد

بنیاد آب ایرانیان در خصوص وضع فوق العاده آب در کشور بیانیه ای که به امضای 110 نفر از خبرگان آب کشور رسید، منتشر کرد

به گزارش خانه آب ایران، بنیاد آب ایرانیان در خصوص وضع فوق العاده آب در کشور بیانیه ای که به امضای 110 نفر  از خبرگان آب کشور رسید، منتشر کرد

متن این بیانیه به این شرح است: 

بنام خدا

 

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای عالی آب

 

با سلام و احترام

باستحضار عالی می رساند که بحران آب،مسائل و چالش های ناشی از آن پایداری حیات در پهنه سرزمین مان را در معرض مخاطرات و تهدیدهای جدی قرار داده است.پیشینه هشدارهای مرتبط با مرتبط با بحران آب و آثار و تبعات تخریب کننده آن به شهادت کتاب ها،مقالات و پژوهش های علمی از سوی کارشناسان و صاحب نظران،حداقل به دوهفته پیش باز می گردد.

متاسفانه با بروز عینی آثار این هشدارها نظیر خشک شدن دریاچه ها،تالاب ها، رودخانه ها، تخلیه آبخوان های زیرزمینی، آلودگی گسترده منابع آب و فرو افتادن در کم آبی مزمن،مهاجرت لجام گسیخته، پیدایش ریزگزدها ،جامعه را در بسیاری مناطق کشور غافلگیر  نموده است.

اینک در این برهه زمانی بسیار حساس و خطیر بیش از یکصد نفر از خبرگان کشور متشکل از کارشناسان و دانشگاهیان در عرصه های مختلف علوم اجتماعی، اقتصادی،ارتباطات، آب، کشاورزی و محیط زیست به منظور جلب نظر نهاد های حکومتی، دستگاه های غیردولتی و بطور کلی اقشار مختلف جامعه، برای کمک به برون رفت از وضعیت موجود، بیانیه ای را امضا کرده که یک نسخه از متن آن در پیوست نامه تقدیم می گردد.

امید است با امعان نظر به راه کارها و پیشنهادات ارائه شده در متن بیانیه دستورات مقتضی به منظور عملیاتی کردن آنها از سوی حضرتعالی صادر گردد.

 بنیاد آب ایرانیان

 

اشتراک در: