شما اینجا هستید

اثرات خشكسالي بر رشد اقتصادي در سطح جهاني

اثرات خشكسالي بر رشد اقتصادي در سطح جهاني

در اين گزارش تلاش شده است تاثيرات سطوح مختلف خشكسالي به ويژه شوك‌هاي ناشي از خشكسالي‌هاي شديد، بر رشد اقتصادي 82 كشور دنيا در بازه زماني 1990 تا 2014 مورد بررسي قرار گيرد.

گزارشي جديد از بانك جهاني

در اين گزارش تلاش شده است تاثيرات سطوح مختلف خشكسالي به ويژه شوك‌هاي ناشي از خشكسالي‌هاي شديد، بر رشد اقتصادي 82 كشور دنيا در بازه زماني 1990 تا 2014 مورد بررسي قرار گيرد.

بر مبناي يافته‌هاي اين گزارش، كشورهاي با درآمد كم و متوسط در مقايسه با كشورهاي با درآمد بالا ، بيشتر تحت تاثير قرار گرفته و سطح توليد ناخالص داخلي سرانه آنها بيشتر كاهش يافته است.

خشکسالی های متوسط تا شدید، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به طور متوسط بین 0.39 تا 0.85 واحد درصد کاهش می دهد، که بستگی به سطح توسعه‌يافتگي كشورها و شرایط آب و هوایی پایه دارد، در حالی که کشورهای با درآمد کم و متوسط در مناطق خشک بیشترین كاهش نسبی را تحمل می کنند.

مطالعه اين گزارش جهت اطلاع از آثار اقتصادي ناشي از خشكسالي‌ها و شوك‌هاي مرتبط و سياست‌گذاري درست جهت انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب در حوزه سازگاري با شرايط مذكور و كاهش اثرات اقتصادي توصيه مي‌گردد.

 

منبع: کانال اطلاع رسانی wateronline 

پیوستاندازه
PDF icon The Global Impact of Droughts on Economic Growth.pdf1.13 مگابایت