شما اینجا هستید

ساختار متناسب مدیریت منابع آب

ساختار متناسب مدیریت منابع آب

بازشناخت پویش‌ها و کوشش‌ها (1)

نهاد مدیریت منابع آب به مفهوم امروزین آن، محصول دگرگونی‌های بنیادی و توسعه جوامع در چند قرن اخیر است. از این رو، پیوندهای متقابلی میان توسعه جوامع و مدیریت منابع آب وجود دارد که تبیین آن می‌تواند در تشخیص حدود و ابعاد ساختار متناسب مدیریت منابع آب در کشور ما بسیار مؤثر باشد. در این مقاله ضمن بررسی پیوندهای عمده، ویژگی‌های اصلی ساختار مدیریت نوین بر اساس ضرورت جامعیت و یکپارچگی مدیریت منابع آب، جمع‌بندی و بر مبنای آن، اصول و مبانی ساختار مناسب نتیجه‌گیری می‌شود. پس از آن، با بررسی نحوه شکل‌گیری و تقسیم وظایف نهاد مدیریت منابع آب کشور، نقاط قوت و ضعف ساختار موجود مشخص و چشم‌انداز تحولات آتی ترسیم و در نهایت خطوط اصلی ساختار متناسب پیشنهاد می‌شود.

در این پژوهش، مهندس انوش نوری اسفندیاری، با اشاره به دگرگونی‌های بنیادی و ساختار متناسب، پیامدهای توسعه و مدیریت آب را مورد توجه قرار داده است. در بخش دیگر این تحلیل زیر عنوان «بازشناخت پویش‌ها و کوشش‌ها» به مدیریت آب و تحولات آینده، چشم‌اندازها و چالش‌های آتی پرداخته شده است.

 

لینک منبع 

 

مخاطبان گرامی می‌توانند این پژوهش را از لینک زیر دریافت کنند.

پیوستاندازه
PDF icon iwh-1-wrm.pdf1.31 مگابایت