شما اینجا هستید

نشست پایانی انتقال تجارب تشکلهای محیط‌زیستی در حفاظت و احیای رامسرسایت‌های ایران

نشست پایانی انتقال تجارب تشکلهای محیط‌زیستی در حفاظت و احیای رامسرسایت‌های ایران

نشست پایانی انتقال تجارب تشکلهای محیط‌زیستی در حفاظت و احیای رامسرسایت‌های ایران در محل مرکز بازدیدکنندگان تالاب انزلی برگزار گردید.

سلسله نشستهای انتقال تجارب تشکلهای محیط‌زیستی در حفاظت و احیای رامسرسایت‌های ایران که به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون رامسر از بهمن ماه سال 1399 آغاز شده بود، با برگزاری دوازدهمین نشست در محل مرکز بازدیدکنندگان تالاب انزلی به پایان رسید. موسسه سبزکاران بالان، خانه آب ایران و شبکه تشکلهای مردم نهاد از برگزار کنندگان و حامیان این رویداد در طول دوازده نشست برگزار شده گذشته هستند.

 

لینک مشاهده گالری تصاویر این نشست