شما اینجا هستید

برنامه جهانی صفر خالص و جای خالی ایران

برنامه جهانی صفر خالص و جای خالی ایران

بسیاری از کشورهای جهان برنامه‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه داده‌اند و امیدوارند تا سال ۲۰۵۰ به هدف جهانی «صفر خالص» یا Net Zero دست پیدا کنند.

بسیاری از کشورهای جهان برنامه‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه داده‌اند و امیدوارند تا سال ۲۰۵۰ به هدف جهانی «صفر خالص» یا Net Zero دست پیدا کنند. اما «صفر خالص» چیست؟ آیا «نِت‌زیرو» به معنای پایان آزادسازی دی‌اکسید کربن است و صفر خالص برای افراد جامعه چه معنایی دارد؟