شما اینجا هستید

بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

محورهای همایش:

هیدرولیک جریان و رسوب سواحل، تالاب‌ها، خلیج، دریا و بنادر
تجهیزات و فناوری‌های نوین در مهندسی رودخانه و سیلاب
اندرکنش جریان سطحی با جریان‌های زیرسطحی و زیرزمینی
مدیریت سیلاب: تجربه‌نگاری و آینده‌پژوهی
مهندسی رودخانه و هیدرولیک سیلاب
هیدرودینامیک و هیدرولیک محاسباتی
هیدرولیک محیط زیستی سامانه‌های آبی
هیدرولیک جریان در زهکش‌ها و محیط‌های متخلخل
مدل‌سازی فیزیکی و آزمایشگاهی سازه‌های هیدرولیکی
هیدرولیک شبکه‌های آب و فاضلاب و مجاری تحت فشار
هیدروانفورماتیک، محاسبات نرم و کاربرد RS و GIS در هیدرولیک

مکان برگزاری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (بصورت مجازی)

زمان همایش: 5 و 6 آبان1400

ثبت نام در لینک زیر:

conf.iha.ir

برچسب ها: