شما اینجا هستید

شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

محورهای همایش:

1. آبخیزداری و پایداری بوم سازگان
2. پایش و سلامت حوزه آبخیز
3. شناسایی، سنجش و مدیریت خدمات آبخیز
4. آبخیزداری و امنیت پایدار
5. همسویی آبخیزداری کشور با اهداف توسعه پایدار جهانی
محور ویژه: مدیریت سیلاب شهری با تاکید بر جنبه ها و دلایل وقوع سیل شهر شیراز 1398

مکان برگزاری: شیراز، کیلومتر 12 جاده شیراز_اصفهان منطقه باجگاه، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، سالن سید جمال الدین اسد آبادی

زمان همایش: 17 و 18 اسفند 1400

ثبت نام در لینک زیر:

wms1400.shirazu.ac.ir/fa