شما اینجا هستید

تهیه نقشه دقیق آب شدن یخ های قطب شمال

تهیه نقشه دقیق آب شدن یخ های قطب شمال

خواندن 3 دقیقه
آژانس فضایی اروپا مجموعه نقشه هایی از آب شدن تدریجی یخ های قطب شمال بین سال های 2003 تا 2017 تهیه کرده و در معرض دید عموم قرار داده است.

به‌گزارش خانه آب ایران و به‌نقل از نیواطلس، نقشه های جدید آژانس فضایی اروپا از قطب شمال نشان می دهد چه میزان از یخ های قطب شمال آب شده اند و این آب شدن چگونه به انتشار گازهای گلخانه ای کمک کرده است.

انتشار گسترده گازهای گلخانه ای در جو کره زمین، یکی از عوامل گرمایش زمین و تغییرات مضر آب و هوایی است که می تواند حیات انسان بر روی زمین را به طور جدی مختل کند.
بر اساس این تصاویر بسیاری از نقاط قطب شمال که سال ها منجمد بوده اند دیگر این حالت را ندارند و حتی در کوه های مرتفع مناطق به شدت سردسیر شاهد آب شدن گسترده یخ ها هستیم.
با آب شدن یخ های قطب شمال مقدار زیادی کربن در جو زمین متصاعد شده که محققان بیم دارند در آینده باز هم افزایش یابد و نتیجه آن در صورت ترکیب با گاز متان فاجعه بار خواهد بود.

 

منبع خبر