شما اینجا هستید

انتشار اطلس وضعیت منابع آب در ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

انتشار اطلس وضعیت منابع آب در ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

خواندن 3 دقیقه
به منظور تنویر افکار عمومی و جریان سازی صحیح مطالبات آبی مردمی، کتابچه‌ی تصویری با عنوان " اطلس وضعیت منابع آب در ایران؛ چالش ها و فرصت ها"؛ توسط شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور انتشار یافت.

به‌گزارش خانه آب ایران، به منظور تنویر افکار عمومی و جریان سازی صحیح مطالبات آبی مردمی، فعالان و سمن ها از کاندیداها و نمایندگان دور بعدی مجلس شورای اسلامی، در اقدامی ارزشمند از سوی شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور؛ کتابچه ای تصویری با عنوان " اطلس وضعیت منابع آب در ایران؛ چالش ها و فرصت ها" در برگیرنده اطلاعات در سطوح ملی و استانی تدوین و بصورت مجازی و کاغذی انتشار یافته است.
در بخشی از پیش گفتار کتابچه مذکور به قلم دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور (آقای محمد الموتی) آمده است:
"نظام تدبیر در حکمروایی آبی در کشور، طی چند دهه، با جدایی از دانش بومی و بیگانگی با نظامات محلی مدیریت منابع آبی و در فرآیند تغییر سریع سبک زندگی، ابتکار عمل و تمرکز خود را از دست داد و در چنین شرایطی، ناچار به اتخاذ برخی از رویکردهای مدیریتی شد و برخی دیگر را به فراموشی سپرد.
ناگفته پیداست که محصول چنین تغییراتی و نتیجه توسعه‌ی تهاجمی مبتنی بر چنین مداخلاتی و نیز راهبردهای کلان سیاستگذاری در حوزه‌های کشاورزی و صنعت، به ایجاد یا تقویت بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی انجامیده و هزینه‌های سرسام‌آوری را در ابعاد مادی و معنوی به جامعه ما تحمیل کرده است.
در این میان، آنچه در بالاترین سطح اهمیت از نظر سیاستگذاری، میتوانست با درک درست مشکلات و پریشانی‌ها، دلسوزانه، دانش‌محور، کارشناسانه و با دیدگاه ملی، به تمهید و تدوین و برنامه‌ریزی جهت حل این مشکل و بهبود وضعیت مدیریت منابع آبی بپردازد، نهاد قانوگذاری کشور بود که شوربختانه باید اذعان کرد در این زمینه، نه تنها اثر مثبت و مطلوبی نداشته، بلکه عمدتا خود به عامل تخریب و آسیب بدل شده است.
شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور امیدوار است این مهمترین نهاد در ساختار حکمروایی کشور، با درک درست ظرفیت‌ها و ضعف‌ها و شناخت واقعی توانمندی‌ها و محدودیت‌های اقلیمی و با آگاهی از وظایف ملی و قانونی خود، به دنبال تغییر بنیادین رویکردها و راهبردها در این زمینه باشد و بتواند رهیافتی به حل این ابرچالش حساس و حیاتی ایجاد نماید."

 

منبع خبر