شما اینجا هستید

هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

گزارش تصویری:

هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

خواندن 2 دقیقه
هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران با محور اصلی مدیریت سیل برگزار شد.

هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران با همکاری خانه آب ایران در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران طی روزهای 16 و 17 بهمن 1398 برگزار گردید.

 

هیدرولیک

 

هیدرولیک

 

هیدرولیک

 

هیدرولیک

 

هیدرولیک

 

هیدرولیک

 

هیدرولیک

 

هیدرولیک