شما اینجا هستید

سرعت گردش آب اقیانوس‌ها شدت گرفته‌است

بر اساس نتایج یک مطالعه؛

سرعت گردش آب اقیانوس‌ها شدت گرفته‌است

خواندن 5 دقیقه
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که گرمایش جهانی در ۲۰ سال اخیر موجب بروز بادهای قوی و افزایش بسیار زیاد سرعت گردش آب اقیانوس‌ها شده است.

به‌گزارش خانه آب ایران و به‌نقل از روزنامه دیلی میل، یک گروه بین المللی از محققان متوجه شدند که سرعت وزش بادها در دو دهه اخیر ۴ درصد افزایش یافته است و این موضوع موجب سرعت بخشیدن به گردش آب اقیانوس‌ها شده است.
محققان عامل تغییر سرعت گردش آب اقیانوس‌ها را بروز بادهای تندتر عنوان می کنند که باعث انتقال انرژی بیشتری به سطح اقیانوس‌ها می‌شود. این انرژی جریان‌های آبی سریع‌تری را به وجود می‌آورد و به گردش آب اقیانوس‌ها شتاب می‌بخشد.
مطالعه این محققان که در نشریه Science Advances منتشر شده است، نشان می‌دهد که گردش آب اقیانوس‌های جهان از دهه ۱۹۹۰ در حال افزایش است. محققان در این مطالعه چند دهه مشاهدات از ابزارهایی که انرژی جنبشی دریاها را رصد می‌کنند، بررسی کرده اند.
بررسی دقیق تر منطقه‌ای نشان می‌دهد که بخش عمده این شتاب در سرعت گردش آب، در مناطق استوایی است و به نظر می‌رسد که گردش آب در سایر نقاط اقیانوس‌های اطلس، هند و اقیانوس آرام نیز سرعت گرفته است.
این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که هنوز بخش‌هایی از اقیانوس وجود دارد که سرعت گردش آب در آنها در حال افزایش نیستند و یا در حال کند شدن هستند. اما در مجموع به عنوان یک میانگین جهانی، سرعت گردش آب اقیانوس‌ها سریعتر و سریعتر شده است و علت آن نیز افزایش سرعت وزش بادها است.
چند مطالعه به تازگی نشان داده‌اند که سرعت وزش بادها بر فراز اقیانوس‌ها در حال شدت گرفتن است و از آنجایی که بادها بخشی از نیروی اصلی هستند که آب اقیانوس‌ها را به حرکت در می‌آورند، شدت گرفتن سرعت وزش بادها باعث می‌شود که آب دریاها نیز سریعتر به گردش درآیند.
البته شتاب گرفتن سرعت وزش بادها، پیامدهای دیگری نیز دارد، به طوری که مقاله‌ای که بهار گذشته منتشر شد، نشان داد که بادهای سریعتر موجب بروز امواج اقیانوسی بزرگتری در برخی از قسمت‌های جهان می‌شود.
دقیقاً معلوم نیست چه عاملی باعث افزایش سرعت باد می‌شود. اکنون محققان بر این باورند که ممکن است علت آن ترکیبی از گرم شدن کره‌زمین و تغییرات طبیعی آب و هوای باشد. تغییرات دمای هوا می‌تواند نحوه گردش هوا را در جهان تغییر دهد و باعث تغییر در سرعت وزش باد در جهان شود.
اما مدل‌ها نشان می‌دهند که ادامه گرمایش جهانی ممکن است در آینده اثر فزاینده‌ای داشته باشد. تغییرات بیشتر آب و هوا ممکن است به معنای تقویت بیشتر بادهای اقیانوس و به طور بالقوه گردش سریع آب اقیانوس‌ها شود.

 

منبع خبر