شما اینجا هستید

طرح آمایش آب‌محور باید به مطالبه اجتماعی تبدیل شود

وزیرنیرو:

طرح آمایش آب‌محور باید به مطالبه اجتماعی تبدیل شود

خواندن 5 دقیقه
وزیر نیرو با دعوت از رسانه‌ها برای تبدیل موضوع تصویب طرح آمایش آب‌محور به یک مطالبه اجتماعی در کشور گفت: گاهی منابع آب و انرژی موردنیاز طرح‌های توسعه استان‌ها از مجموع آب موجود و انرژی قابل استحصال کشور بیشتر است.

به‌گزارش خانه آب ایران، رضا اردکانیان با اشاره به اینکه همکاران سازمان برنامه‌و‌بودجه در حال فعالیت روی این موضوع هستند، افزود: ما بنا را در وزارت‌ نیرو بر نگرش کارشناسی قرار داده‌ایم تا از طرح‌های موجود در استان‌ها و مطالعات همکاران در سازمان برنامه و بودجه استفاده کرده و با محوریت آب و اجرای طرح آمایش آب محور، به سهم خود تلاش کنیم این دغدغه را از استان‌های کم آب و پر آب دور کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ادامه داد: علاوه بر تشکیل این کارگروه ملی در تمامی استان‌ها نیز طرح مصوب سازگاری با کم آبی در حال تدوین است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این طرح که با هدف استفاده بهتر از آب اجرا شده، تنها مربوط به استان‌های کم آب نبوده، بلکه تمامی استان‌ها از جمله استان‌های پرآب را نیز شامل می‌شود.
اردکانیان با تاکید بر اینکه با تنوع جغرافیایی، آب و هوایی و زیست محیطی موجود، امکان دستیابی همه استان‌ها در همه عرصه‌ها به شاخصی یکسان امکان پذیر نیست، گفت: این نوع نگرش دقیقا ضد نگاه آمایشی است و قرار گرفتن در این مسیر، ما را از هدف که همانا رضایتمندی مردمی است دور می‌کند، بنابراین می‌بایست اساس را بر ظرفیت‌های بالقوه قرار دهیم.

 

منبع خبر

اشتراک در: