شما اینجا هستید

تولید انرژی تصفیه‌خانه‌های آب با استفاده از پساب‌های خانگی، برای اولین بار در شهر آرهوس، دانمارک

تولید انرژی تصفیه‌خانه‌های آب با استفاده از پساب‌های خانگی، برای اولین بار در شهر آرهوس، دانمارک

در آرهوس، شهری در دانمارک، در تلاش هستند تا برای نخستین بار در جهان از انرژی حاصل از پساب و فاضلاب خانگی برای تامین انرژی مورد نیاز تصفیه‌خانه‌های این شهر استفاده نمایند.

در این فرایند، مخازن تجزیه وجود دارد که با نوعی باکتری که سبب شکستن مواد ارگانیک می‌شود پر شده است؛ پساب‌ها و فاضلاب‌های خانگی وارد این مخازن شده و تجزیه می‌شود. سپس، در دمای ثابت 100.4 درجه فارنهایت یا 38 درجه سانتیگراد نگهداری می‌شودکه معمولا گازهایی متصاعد می‌شود که بیشترین مقدار آن را گاز متان تشکیل می‌دهد.؛ با سوزاندن گاز متان، انرژی و حرارت تولید می‍‌‌‌‌‌شود.

از فرایند شرح داده شده، در بسیاری از تصفیه‌خانه‌ها برای خلاص شدن از گاز گلخانه‌ای مضر منتشر شده استفاده می‌نمایند؛ اما، تاکنون در هیچ یک از این تصفیه‌خانه‌ها، برای مهار این گاز و تولید الکتریسیته از آن تلاشی صورت نگرفته است.

برای تقویت تصفیه‌خانه مارسلینبرگ در دانمارک به این سیستم در حدود 3.19 میلیون دلار  هزینه شده است؛ متولیان آب در شهر آرهوس بر این باورند که پس از 5 سال شروع به کار این سیستم، هزینه صرف شده بر خواهد گشت. همچنین، الکتریسیته مازاد تولید شده به شبکه تامین انرژی منطقه‌ای فروخته می‌شود.

هم اکنون، شهر‌های دیگر دانمارک چون کپن‌هاگن و دیگر شهر‌های دنیا در پی الگو برداری از این سیستم و بهره‌مندی از مزایای استفاده مجدد از انرژی حاصل از پساب‌ها هستند.

منبع: http://inhabitat.com/danish-city-becomes-worlds-first-to-power-water-tre...

نویسنده: کت دیستاسیو (Cat DiStasio)