شما اینجا هستید

رویداد ملی استارتاپ ویکند آب

رویداد ملی استارتاپ ویکند آب

محورهای این رویداد:

بخش اول: محورهای عمومی
۱- علوم انسانی و مدیریت
- راهکارهای مشارکتی مقابله با بحران آب
- گردشگری
- آموزش و فرهنگ سازی مصرف آب و سازگاری با کم آبی
- خشکسالی و تغییرات اقلیم
۲- علوم مهندسی و تکنولوژی
- تصفیه آب
- بازیافت فاضلاب و استفاده از آب های نامتعارف
- نرم افزارهای نظارتی
- اینترنت اشیاء و GIS
- انتقال آب
- جمع آوری آب
- نانوفناوری در حوزه آب
- سامانه مدیریت داده ها و قابلیت اتصال به نرم افزارهای مدلسازی و دستگاه های اندازه گیری کمی و کیفی آب و فاضلاب
- پایش لحظه‌ای پارامترهای کمی و کیفی آب و فاضلاب
۳- علوم کشاورزی
- فناوری‌های کشاورزی و طراحی‌های نوآورانه سیستم‌های آب
- ایده‌های مرتبط با الگوی کشت مناسب در مناطق خشک
- افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی
- فضای سبز شهری در سازگاری با کم آبی
بخش دوم: چالش ها و موضوعات دستگاه های اجرایی در حوزه آب
۱- عناوین مورد حمایت شرکت آب و فاضلاب
۲- عناوین مورد حمایت جهاد کشاورزی
۳- عناوین مورد حمایت امور منابع آب

برگزارکننده : دانشگاه حکیم سبزواری
تاریخ برگزاری: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ الی ۲۸ آبان ۱۳۹۸
محل برگزاری: دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
اطلاعات تماس:
آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی
شماره تماس: ۰۵۱۴۴۰۱۳۲۰۰
شماره فکس: ۰۵۱۴۴۰۱۳۲۷۱

ایمیل: startup.hakim@yahoo.com
وب سایت رویداد

برچسب ها: