شما اینجا هستید

کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست

کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست

محورهای همایش:
کشاورزی
علوم و مهندسی آب
زراعت و اصلاح نباتات
اقتصاد کشاورزی
علوم باغبانی
ترویج و آموزش کشاورزی
علوم خاک
علوم دام و طیور
مهندسی تولیدات گیاهی
حشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
بیوتکنولوژی کشاورزی توسعه روستایی
مدیریت کشاورزی
مهندسی فضای سبز
منابع طبیعی
مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست و منابع طبیعی
زیستگاه‌ها و تنوع زیستی گونه های در خطر انقراض، حفاظت و..
مهندسی طراحی محیط زیست
مباحث حقوقی و افتصادی محیط زیست و منابع طبیعی
رسانه و منابع طبیعی بحران آب و مدیریت جهادی
مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز
مباحث جهانی منابع طبیعی
آینده پژوهی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی
آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی
تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
فرهنگ الگوی مصرف تغذیه و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
اثر تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های طبیعی کشور
منابع طبیعی و توسعه پایدار
سیستم اطلاعات جغرافیایی
محیط زیست
آلودگی های محیط زیست
مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بیمه
محیط زیست و توسعه پایدار
مدیریت پسماند و محیط زیست شهری
فرهنگ و محیط زیست
اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست
زیستگاه‌ها و تنوع زیستی
آلودگی‌های محیط زیست
نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
مدیریت محیط زیست
محیط زیست و آمایش سرزمین
نقش محیط زیست در سلامت
اثرات زیست‌محیطی پساب
پسماند و محیط زیست
انرژی و محیط زیست
آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق و محیط زیست
علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی
تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
کاربرد زیست فناوری و نانوفناوری
تالاب‌ها و محیط زیست
دریاها و محیط زیست
حقوق و محیط زیست
پدافند غیر عامل در حوزه محیط زیست

تاریخ‌های مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۷/۳
زمان برگزاری کنفرانس: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
محل برگزاری: شیراز

اطلاعات تماس:
تلفن دبیرخانه همایش : ۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹

نمابر : ۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹

آدرس: شیراز، بلوار پاسداران، روبروی درمانگاه محمد رسول الله، پلاک ۲۳۰، دبیرخانه دائمی کنفرانس‌ها و کنگره ...
ایمیل : conf [at] khist.ir

وب سایت همایش

برچسب ها: