شما اینجا هستید

برگزاری همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید در آذر ماه

برگزاری همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید در آذر ماه

همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید در ۲۷ آذرماه ۹۸ برگزار می‌شود.

محورهای همایش:

 • الگوی کشت، رونق تولید و امنیت غذایی
 • کارآفرینی و اشتغال پایدار، رونق تولید و امنیت غذایی
 • بهره‌وری، رونق تولید و امنیت غذایی
 • صنایع تبدیلی، رونق تولید و امنیت غذایی
 • منابع طبیعی، رونق تولید و امنیت غذایی
 • تجارت و بازاریابی محصولات کشاورزی، رونق تولید و امنیت غذایی
 • مدیریت ریسک، رونق تولید و امنیت غذایی
 • سرمایه‌گذاری و اعتبارات، رونق تولید و امنیت غذایی
 • آموزش کشاورزی، رونق تولید و امنیت غذایی
 • توسعه روستایی، رونق تولید و امنیت غذایی
 • زنجیره عرضه، رونق تولید و امنیت غذایی

اهداف همایش:

ایجاد همگرایی در جامعه دانشگاهی برای طراحی سیاست‌های مناسب، رونق تولید و امنیت غذایی و همچنین بیان چالش‌های اصلی در حوزه رونق تولید و امنیت غذایی

زمان برگزاری: ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸

تاریخ ارسال مقالات: یکم تا بیستم آبان ماه ۱۳۹۸
آدرس پستی دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی
اطلاعات بیشتر: aes.um.ac.ir