شما اینجا هستید

برای برقراری تعادل در مصرف نیازمند نظام حکمرانی آب هستیم

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو:

برای برقراری تعادل در مصرف نیازمند نظام حکمرانی آب هستیم

خواندن 3 دقیقه
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: برای برقراری تعادل در مصرف، نیازمند نظام حکمرانی آب هستیم و بایستی شرایطی فراهم شود تا با همان منابع موجود آب، این میزان آب بین‌بخش‌های مختلف توسعه به اشتراک گذاشته شود.

به‌گزارش خانه آب ایران و به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "صدیقه ترابی" با اشاره به اینکه اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توان دنبال تامین آب از منابع جدید بود و باید برای اصلاح نظام موجود اقدام کرد، گفت: اکنون ضروری است نظام بازتخصیص آب برای همان میزان منابعی که در اختیار داریم تدوین شود و به عبارتی دیگر باید برنامه‌ریزی مدرن تخصیص آب را داشته باشیم و شرایطی فراهم شود تا با همان منابع موجود آب، چگونگی تقسیم این آب بین بخش‌های مختلف توسعه به اشتراک گذاشته شود.
وی اضافه کرد: برای پوشش دادن به بخش‌های توسعه مانند افزایش نیازهای شرب و توسعه صنعت، اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید موضوع باز تخصیص آب به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و پیاده‌سازی شود.
به گفته وی، بحث مبادله و بازار و ساماندهی حقابه در این بین، بسیار حائز اهمیت است.
ترابی ادامه داد: در بخش صنعت، بحث ارتقای کارآیی آب اکنون بسیار حائز اهمیت است به‌گونه‌ای که اگر بتوانیم کارآیی آب در بخش صنعت با بازچرخانی چند باره آب را داشته باشیم می‌توان با رونق صنعت، جای خالی برای پرکردن نیازهای جدید باز کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به محدودیت منابع آبی کشورمان اشاره کرد و گفت: بر این اساس باید بحث بازچرخانی منابع آب با جدیت بیشتری مطرح و مورد توجه قرار گیرد.
ترابی افزود:‌ اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید برنامه‌ریزی مدرن تخصیص آب در کشور داشته باشیم، زیرا نیازهای جدید، ضرورت این برنامه‌ریزی را جدی‌تر کرده است.
وی با اشاره به اهمیت یافتن موضوع حکمرانی منابع آب گفت: هنگامی که در حوضه‌های آبریز کشور با این چالش مواجه هستیم که میزان آب مورد نیاز از تولید آن بیشتر است، در عمل با کمبود منابع مواجه می‌شویم، در این صورت موضوع استقرار حکمرانی بسیار حائز اهمیت می‌شود.
ترابی ادامه داد: پیامدهایی که در سال‌های اخیر به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب و از طرف دیگر موضوع تغییر اقلیم و چالش‌های حاصل از آن ایجاد شده ما را به این می‌رساند که برای آنکه بتوان تعادل در برداشت از منابع آب ایجاد کرد، باید در منابع آب روی استقرار حکمرانی، کار کنیم.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه حوضه‌های آبریز کشور از نظر توزیع مکانی با یکدیگر متفاوت هستند، افزود: اکنون در حوضه آبریز زاینده‌رود بشدت با تنش مواجه هستیم از یک طرف، نیاز مردم به منابع آبی افزایش یافته و از طرف دیگر در حال حاضر، حوضه زاینده‌رود یک جمعیت ۵ میلیون نفری را به لحاظ تامین آب شرب پوشش می‌دهد.
وی اضافه کرد: بنابراین برای تامین آب این جمعیت رو به رشد و همچنین تامین آب صنعت، باید بخشی از مصارف آب کشاورزی را کم کرد. ترابی یادآور شد: برای اینکه این تعادل برقرار شود نیاز به یک سیستمی است که در تعامل با مردم باشد که آن نظام حکمرانی آب است.

 

منبع خبر