شما اینجا هستید

آخرین حجم آب موجود در مخازن سدها

آخرین حجم آب موجود در مخازن سدها

خواندن 5 دقیقه
آمارها حاکی از آن است که ارتفاع بارندگی در کل کشور در مردادماه ۲.۲ میلی‌متر نسبت به ماه گذشته (۳.۹ میلی‌متر) ۴۳.۶ درصد کاهش داشته است. حجم ریزش‌های جوی در مرداد ۹۸ (۳.۶ میلیارد مترمکعب) نیز نسبت به ماه گذشته (۶.۴ میلیارد مترمکعب) ۴۴ درصد کاهش داشته است.

به‌گزارش خانه آب ایران و به‌نقل از ایسنا، طبق آخرین آمار وزارت نیرو ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته، ۱۰۱ درصد افزایش و حجم آب موجود مخازن سدهای کل کشور تا پایان مرداد ۱۳۹۸ نسبت به پایان ماه تیر، ۱۰.۳ درصد کاهش داشته است.
تولید انرژی نیروگاه‌های برق آبی در مردادماه سال جاری نسبت به تیرماه ۵.۴ درصد کاهش و حجم آب صرفه‌جویی شده در چاه‌ها در این ماه نسبت به ماه گذشته‌اش، ۲.۲ درصد افزایش داشته است. تعداد نصب کنتور هوشمند آب و برق روی چاه‌های آب نیز نسبت به تیرماه ۴۰.۷ درصد کاهش داشته است.
آخرین میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای مهر ۹۷ تا پایان مرداد ۹۸
بر اساس این گزارش، ارتفاع بارندگی در دریای خزر در سال آبی جاری ۵۴۴.۲ میلی‌متر، سال آبی گذشته ۳۸۹.۸ میلی‌متر و میانگین بلندمدت ۴۰۱.۶ میلی‌متر است. درصد اختلاف میزان بارندگی در دریای خزر نسبت به سال آبی گذشته ۴۰ و میانگین بلندمدت آن ۳۶ درصد است.
در سال آبی جاری خلیج فارس و دریای عمان شاهد ۵۳۵.۷ میلی‌متر، در سال آبی گذشته ۲۱۱.۷ میلی‌متر و میانگین بلندمدت ۳۶۰.۹ میلی‌متر بوده است. درصد اختلاف بارندگی در این حوضه‌های آبریز نیز نسبت به سال آبی گذشته ۱۵۳ و میانگین بلندمدت آن ۴۸ درصد بوده است.
میزان بارندگی در دریاچه ارومیه در سال آبی جاری، سال آبی گذشته و میانگین بلندمدت به ترتیب ۴۹۱، ۴۰۷.۸ و ۳۳۷.۲ میلی‌متر بوده است. درصد اختلاف نسبت به سال آبی گذشته ۲۰ و میانگین بلندمدت ۴۶ درصد بوده است.
ارتفاع بارندگی در سال آبی جاری در فلات مرکزی ۲۱۳.۸، در سال آبی گذشته ۱۰۳ و میانگین بلندمدت آن ۱۶۲.۲ میلی‌متر بوده است. درصد اختلاف در این حوضه آبریز نسبت به سال آبی گذشته ۱۰۸ و میانگین بلندمدت ۳۲ درصد بوده است.
ارتفاع بارندگی در مرزی شرق در سال آبی جاری، سال آبی گذشته و میانگین بلندمدت به ترتیب ۱۲۰.۳، ۴۱۰.۴ و ۱۰۷ میلی‌متر است. درصد اختلاف نسبت به سال آبی گذشته ۱۹۸ و میانگین بلندمدت ۱۲ درصد بوده است.
ارتفاع بارندگی در حوضه‌آبریز سرخس حاکی از آن است که سال آبی جاری ۳۱۰.۲، سال آبی گذشته ۱۴۲.۱ و میانگین بلندمدت ۲۱۹ میلی‌متر بوده است. درصد اختلاف نسبت به سال آبی گذشته ۱۱۸ و میانگین بلندمدت ۴۲ درصد بوده است.
ارتفاع بارندگی در کل کشور در سال آبی جاری ۳۳۹.۱، در سال آبی گذشته ۱۶۹.۱ و میانگین بلندمدت ۲۴۳.۶ میلی‌متر بوده است. درصد اختلاف نسبت به سال آبی گذشته ۱۰۱ و میانگین بلندمدت ۳۹ درصد بوده است. به‌طور کلی حجم ریزش‌های جوی از اول مهر ۹۷ تا پایان مردادماه سال آبی جاری برابر ۵۵۸.۸۴ میلیارد مترمکعب است.
ارتفاع بارندگی در کل کشور در تیرماه
بر اساس این گزارش، ارتفاع بارندگی در کل کشور در تیرماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته ۱۰۶ درصد و ارتفاع بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین بلندمدت ۴۲ درصد افزایش داشته است. ارتفاع بارندگی در کل کشور (۱۲.۹ میلی‌متر) نسبت به فروردین‌ماه (۱۱۲.۴ میلی‌متر)، ۸۸.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین حجم ریزش‌های جوی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ (۲۱.۳ میلیارد مترمکعب نسبت به ماه گذشته (۱۸۵.۲ میلیارد مترمکعب) ۸۸.۵ درصد کاهش داشته است.
همچنین حجم آب موجود مخازن سدهای کل کشور در اردیبهشت‌ماه (۱۵۲۰ میلیون مترمکعب) نسبت به فروردین (۸۳۷۶ میلیون مترمکعب) ۸۲ درصد کاهش داشته است. حجم آب ورودی به سدهای مخزنی کل کشور نسبت به خردادماه ۴۶.۷ درصد و حجم آب خروجی مخازن سدهای کل کشور نسبت به ماه گذشته ۳۲.۵ درصد کاهش داشته است.

 

منبع خبر