شما اینجا هستید

کارگاه بین‌المللی ظرفیت‌سازی مدرسان حوزه خبر در زمینه تغییر‌اقلیم و مدیریت آب

کارگاه بین‌المللی ظرفیت‌سازی مدرسان حوزه خبر در زمینه تغییر‌اقلیم و مدیریت آب

کارگاه بین المللی «ظرفیت سازی مدرسان حوزه خبر در زمینه تغییر اقلیم و مدیریت آب» توسط مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران و با همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران و کمیسیون ملی یونسکو از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ در شهرهای تهران و یزد برگزار خواهد شد.

کارگاه بین المللی «ظرفیت سازی مدرسان حوزه خبر در زمینه تغییر اقلیم و مدیریت آب» توسط مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران و با همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران و کمیسیون ملی یونسکو از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ در شهرهای تهران و یزد برگزار خواهد شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، در این کارگاه سه روزه مدرسینی از کشورهای آمریکا و کانادا با استفاده از مدل درسی یونسکو به افزایش دانش تخصصی مدرسان حوزه خبر در زمینه تغییر اقلیم و مدیریت آب می پردازند. شایان ذکر است روز سوم این کارگاه به بازدید فنی از قنات ها در یزد اختصاص یافته است.
موضوعات اصلی این کارگاه عبارتند از:

• رسانه های دیجیتال، شبکه های اجتماعی و خبرنگاری آب
• تشویق به صرفه جویی و حفاظت از آب
• مشارکت بین المللی در انتشار اخبار مرتبط با آب
• خبرنگاری تحقیقی آب – مطالعات موردی
• رسانه و چالش های مدیریت آب
• رسانه و توسعه پایدار
• رسانه و تغییر اقلیم
• اخلاق در خبرنگاری آب

منبع: http://wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24985

اشتراک در: