شما اینجا هستید

نخستین همایش بین‌المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط‌زیست، جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار

نخستین همایش بین‌المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط‌زیست، جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار

محورهای همایش:

1. علوم کشاورزی (مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری/مهندسی آب/مهندسی زراعت/مهندسی اقتصاد کشاورزی/مهندشس علوم باغبانی/ترویج و آموزش کشاورزی/مهندسی منابع طبیعی-جنگل/مهندسی علوم خاک/مهندسی علوم دام و طیور/مهندسی تولیدات گیاهی/مهندسی شیلات/مهندسی منابع طبیعی-چوب/مهندسی صنایع غذایی/مهندس محیط زیست/مهندسی منابع طبیعی-بیابان/مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی/مهندسی فضای سبز/مدیریت کشاورزی/گیاهان دارویی/ و...) کلیه گرایش ها

2. علوم جغرافیایی (جغرافیای طبیعی/جغرافیای انسانی/جغرافیای شهری/جغرافیای روستایی/جغرافیای نظامی/جغرافیای سیاسی/ژئومورفولوژی/آب و هواشناسی/کارتوگرافی/آمایش سرزمین/سنجش از دور RS/سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS/ و...) کلیه گرایش ها

3. محیط زیست (مهندسی محیط زیست-انرژی/مهندسی محیط زیست-آب و فاضلب/مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا/مهندسی محیط زیست-آلودگی آب/مهندسی محیط زیست-آلودگی خاک/مهندسی محیط زیست-تنوع زیستی/برنامه ریزی محیط زیست/آمایش سرزمین/اقتصاد محیط زیست/حقوق محیط زیست/مدیریت محیط زیست HSE/ و...) کلیه گرایش ها

4. منابع طبیعی (مهندسی منابع طبیعی-شیلات/مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست/مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری/مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری/مهندسی منابع طبیعی-بیابان/مهندسی منابع طبیعی-صنایع چوب و کاغذ/ و....) کلیه گرایش ها

5. انرژی (سیستم های انرژی/فناوری های انرژی/انرژی و محیط زیست/مهندسی انرژی هسته ای/مهندسی پرتوپزشکی/انرژی های نو/ و...) کلیه گرایش ها

6. و کلیه رشته های مرتبط

 

تاریخ‌های مهم:

تاریخ برگزاری: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ میلادی: 2019-04-25 
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۸/۲/۳


برگزار کننده: شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان
محل برگزاری همایش: شهر مشهد

 

اطلاعات تماس:

تلفن دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۸۲۰۲۱۰-۰۹۰۵۰۲۴۴۵۳۲
آدرس پستی دبیرخانه: مشهد مقدس-بلوار توس-توس ۵۷-پلاک ۴۸.۲
ایمیل: Info@tadbir-aege.ir
وبسا
یت: پایگاه رسمی کنفرانس

برچسب ها: